Оцена корисника:  5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Огледало србско (Група 69)

Srpsko ogledaloОвај новинарски напис објављен је под насловом „Очекујући грч на Клинтоновом лицу“ у часопису „Дуга“ бр. 521, од 19. фебруара до 4. марта 1994. године.

Напис био је први у низу објављених у „Дуги“. Изазвао је трајну, несмањену пажњу обавештајно-безбедносних структура у Војсци Југославије, СР Југославији, Европи и свету. Новинари-системци још трагају за члановима Групе 69.

Да ли тим југословенских војних експерата у области парапсихологије успева да покрије поље негативних енергија насталих акумулацијом мржње у рату на просторима бивше СФРЈ. Могу ли и они који чине зло приликом стварања најновијег "новог светског поретка" усвојити примену веома моћног принципа "српског огледала".

Област парапсихолошких феномена из аспекта одбране већ неколико деценија предмет је пажње и анализа страних оружаних снага иако, још увек, у рублици „топ-сикрет“ или „ултра-сикрет“, какви су и најновији чланци „Armele parapsihologice“ у „Viata armatei“ и „Ali obstaja polje zavesti“ у „Ревија обрамба“.

Пре формирања тима југословенских војних експерата, у области парапсихологије присутно је било неколико ослонаца. Развој догађаја почетком 1991. године и примењена лукавства, обмане и перфидије од словеначких и хрватских вођа и очигледно мешање Ватикана, Немачке и Аустрије, побудили су идеју да се формира нешто попут тима о којем је писао A. C. Brown у књизи „Велике обмане другог светског рата“. Други ослонац је био проверени начин организовања, који највише личи на решења објашњена у књизи „Управљење процесом коришћења информационих ресурса“ од Б. С. Елемова и Б. М. Чистакова, што значи да је реч о веома флексибилној организацији, која има највећи степен заштићености, због начина на који функционише и због чињенице да се чланови тима готово никада не састају. Затим, занимљив начин избора чланова тима, који највише личи на примену светлосне формуле и принципа Ји Ђинга, што је омогућило да се у раду тима обезбеди висок степен сагласности и међусобног разумевања. Тим, заправо, на основу усвојених принципа координира рад екстрасенса и екстралуцидних појединаца у активностима које треба да, колико год је могуће, анулирају дејства непријатеља СР Југославије.

С обзиром на то да рад тима није оптерећен (не)научношћу предлога, узимајући у обзир достигнућа и лимите науке, одговоре на део питања траже у недовољно истраженим областиима каква је област парапсихолошких појава. База података је веома необична, јер садржи обимну грађу из астрономије, космологије, системологије, филозофије, теозофије, математике, теоријске физике, макро и микро физике, али и из метафизике, астрологије, религије, парапсихологије (јер како је навео Карл Попер у делу Логика научног открића: „Мистика је основ свих проналазака и решења, а наука преузима само проверене ствари“. Саговорник је посебно нагласио да се проблеми решавају на нивоу лебдећих, а не слегнутих чињеница. Зато је потребно примењивати мишљење унапред, а не мишљење уназад.

Основа је прихваћени приступ да светом доминирају енергије, а не материја. Одлуке се доносе детаљном анализом решења, која су добијена вишекритеријумским избором алтернатива, насталих из укрштања веома необичних комбинација метода. Догађа се, да уз веома озбиљне научне методе операционих истраживања, место нађу и астролошки прорачуни и мишљење екстрасенса, односно екстралуцидних појединаца, чији је статус изједначен са статусом експерта у додирној области.

Vremenske kapijeТакозвани „извршни“ део тима, који је по много чему зачајнији и плодотворнији од управног, састоји се од људи са међународним сертификатима организација као што су: Међународни филантропски фонд народне медицине и екологије, Сверуски научно-истраживачки центар традиционалне народне медицине, Виши курс медицинске ениологије и слично. Већина је завршила курсеве специјализације по програмима за развијање и усавршавање екстрасензорних способности. Њихове способности тестиране су вишеструко од експерата у тој области.

Многи теоретичари, који се баве проучавањем друштвених конфликата, сматрају да је социјални стрес један од основних узрока насиља и самога рата. Та врста стреса ствара и затим подржава политичко насиље погрешним проценама и одлукама, а такође и непопустљивим ставовима оних који одлучују и оних који их следе. С обзиром на то да се, најчешће, ради о ненормалним проблемима, који су у фазу патолошких стигли преко фаза у којима су били пропратни и прелазни проблеми, а затим постали компликација, потребно је предузети више истовремених корака за радикално смањење напетости или наглу промену ситуације. Ту је, чини се, и крај научног домашаја. Јер, за сада, је решење могуће тражити и остварити једино применом метода које наука недовољно познаје, на пример помоћу трансценденталне медитације, коришћењем био и пси енергије и уласком у подручје јединственог поља, односно прихватањем другачијих приступа енергији и временским и просторним димензијама. С друге стране, са становишта људи које занима област одбране, могуће је тврдити да се евентуални непријатељ може предвидети и превентивно деловати, тако да он не постане и стварни непријатељ. Исто тако, могуће је искористити негативну енергију непријатеља за његово самоуништење, које је то само условно, а у физичком свету та метода највише подсећа на аикидо.

Доктор Џон Хагелин, професор физике и директор програма за докторанде из области физике, на Махаришијевом међународном универзитету, на предавањима широм света о теми „Јединствено поље − нови развој и нове области примене“ представља најновији развој научног схватања јединственог поља и технологију примене знања тог природног закона за мир у свету у корист човечанства. Он сматра да је технолошка примена посебних, изолованих природних закона заснованих на њиховом недовољном познавању довела до физиолошких, психолошких, социолошких и економских поремећаја, све до претње уништења човечанства.

Саговорник из Групе „69“ сматра да су одлике „јединственог поља чисте свести“, на којима се базира Махаришијева технологија (о којој је др Хагелин говорио у Центру „Сава“ 23. октобра 1990. године), показало се то током многобројних научних истраживања, идентичне са основним одликама јединственог поља које се описује у теоријској физици. Дакле, чиста свест (самоодносност, чиста интелигенција и бескрајни динамизам) и јединствено поље су једно те исто. Примена те комплетне науке и технологије јединственог поља у областима здравства, образовања, рехабилитације и привреде, а у најновије време и у области одбране показала је, како је писао др Ђорђе Козић, да се може створити виши квалитет живота и цивилизација која знатно надмашује постојећу. Непосредно доживљавање јединственог поља утиче на повећање интелигенције и креативности, побољшање физичког и менталног здравља, а такође, на повећање продуктивности рада, задовољства послом и продужење живота. Програм „Unified field programmes to bring perfection to every area of national life by Maharishi Mahesh yogi“ обухвата и области власти и одбране, које су у окриљу политике. Тим програмом изазвани су њени носиоци политике да, коначно, раскрсте са „демагошким односом према рату и миру“ и што је веома важно, примена програма омогућава мењање садржаја социолошких феномена на енергијском нивоу и енергијски утицај на развој догађаја од носилаца позитивне енергије.

Kriticna masaУосталом, досадашњи социолошки експерименти потврђују тезу да квадратни корен из један одсто људи неке социјалне средине (град, регија, земља, континент, свет), практикујући, такозване, ТМ-сиди технике заједно, на једном месту, доводе до кохеренције у колективној свести исте социјалне средине и тако успостављају еволуционе животне токове у целокупном друштву. Поменута вредност једнака је критичној маси, која се често помиње у физици, при којој се (у моменту, тренутном преполаризацијом) мењају карактеристике система. Дакле, долази до квалитативне промене. (У физици је познато да се намагнетисање гвожђа дешава у моменту када приближно 1% атома поравна своје магнетне полове (када се усмери), што тренутно узрокује јединствену поларизацију осталих атома и намагнетисање предмета).

Проблематичан је пут до критичне масе, а када се постигне − њена вредност даље мења квалитет. Слично се догађа при претварању дифузне у ласерску светлост. Биолошке појаве подлежу истом природном закону. Настаје асиметрија, а динамизам се своди да сведе асиметрију у симетрију (преполаризација). Ради се, у ствари, о дијалектичком закону преласка квантитета у квалитет. Сматра се да ТМ-сиди програм делује на најфундаменталнијем нивоу организације природе, које теорија квантне физике назива „уједињено поље“, према којем је снага, или интензитет поља, пропорционална квадратном броју амплитуда или импулса, овог поља.

Дакле, тврде припадници покрета, у питању је проверавана и потврђена аналогија. Махаришијев програм за стварање светског мира је покушај мировних снага да зауставе апокалиптичке тенденције које су наговештене Нострадамусовим пророчанством и постојећим деструктивним процесима у свету. Модулисан програм могуће је применити у одбрамбене сврхе. Управљати човечанством може само онај који га је створио. Сврха екстрасенског тима је отварање очију − да се не срља у пропаст.

У ствари, Група „69“ настоји да делује превентивно и покрије непокривена одбрамбена подручја, посебно у области метафизике. Од Платона до „Њу ејџ“ покрета људски род је искусио бројне ратове. Чини се да су у тим ратовима све време учествовали поред људи и Луцифер и Ахриман. О њима се не учи у војним школама. Група „69“ је завирила и у подручја која никоме не припадају, а могу помоћи обичним људима пред најездом похлепних мамониста. Зато није чудно што сарађује са Махариши и Махикари покретом и користи њихова знања и искуства.

У тиму су екстрасенси чистих душа са међународним сертификатима, високо рангирани у области метафизике и квантне физике. Изненађујућа је изванредна клима у раду тима. Основни метод је одбијање, апсорбовање и неутралисање негативне менталне енергије непријатеља.

 

Накнадни коментар аутора:

Текст објављен 1994. године је проверљиво исти. Ради лакшег читања и лепшег прелома и изгледа, убачене су само фотографије.

 

Актуелне посете

Ко је на мрежи: 161 гостију и нема пријављених чланова

Our website is protected by DMC Firewall!